Fresh cardamom

Vårt ansvar og våre mål

Som et internasjonalt mat- og drikkevareselskap har vi et stort ansvar for klima og helse. Bærekraft er grunnstenen i alle beslutning vi tar. Steg for steg jobber vi for å forbedre driften vår og gjøre det enklere for andre å ta bærekraftige valg. Fram til 2030 fokuserer vi på følgende områder, som svarer på de globale bærekrafts målene.

Fokusområder

Colourful dish
Første fokusområde
Helse og velvære for mennesker og jorden vi bor på.
 • Mål
  70 % av vårt nettosalg kommer fra produkter og tjenester som gir bedre helse og velvære for mennesker og jorden vi bor på.

 • Nylig steg tatt
  Produktene i porteføljen er nesten 100 % plantebaserte.

Roasted coffee beans
Andre fokusområde
Rettferdig og inkluderende arbeidsliv.
 • Mål
  100 % av råvarene fra høyrisikoområder er fra bærekraftige kilder, verifisert av eksterne parter.

 • Nylig steg tatt
  All kaffe vi selger er fra bærekraftige kilder som kan verifiseres.

Logs of wood
Tredje fokusområde
Klimahandling og sirkulær økonomi.
 • Mål
  80 % mindre drivhusgassutslipp fra egen drift, og 50 % mindre i verdikjeden.
  All vår emballasjen skal kunne gjenvinnes og fremstilles av fornybare eller resirkulerte materialer.

 • Nylig trinn tatt
  Karbonnøytrale kaffebrennerier i Vuosaari og Provoo.