Fresh cardamom

Vårt ansvar og mål

Som en internasjonal virksomhet innen næringsmidler, har vi et stort ansvar for klima og helse. Bærekraft spiller en avgjørende rolle i alle våre beslutninger. Steg for steg jobber vi med å forbedre vår egen drift, og gjøre det enklere for våre kunder å ta bærekraftige valg. Frem til 2030 fokuserer vi på følgende områder, som svarer på FNs globale bærekrafts mål.

Fokusområder

Colourful dish
Fokusområde 1
Helse og velvære for mennesker og jorden vi bor på.
 • Mål
  70 % av vårt nettosalg kommer fra produkter og tjenester som gir bedre helse og velvære for mennesker og jorden vi bor på.

 • Nylig steg tatt
  Produktene i porteføljen er nesten 100 % plantebaserte.

Roasted coffee beans
Fokusområde 2
Rettferdig og inkluderende arbeidsliv.
 • Mål
  100 % av råvarene fra høyrisikoområder er fra bærekraftige kilder, verifisert av eksterne parter.

 • Nylig steg tatt
  All kaffe vi selger er fra bærekraftige kilder som kan verifiseres.

Logs of wood
Fokusområde 3
Klimahandling og sirkulær økonomi.
 • Mål
  80 % mindre drivhusgassutslipp fra egen drift, og 50 % mindre i verdikjeden.
  All vår emballasjen skal kunne gjenvinnes og fremstilles av fornybare eller resirkulerte materialer.

 • Nylig trinn tatt
  Karbonnøytrale kaffebrennerier i Vuosaari og Provoo.