Fresh cardamom

Hållbarhet i praktiken

Som ett internationellt företag i livsmedels- och dryckesindustrin har vi en viktig roll inom klimat och hälsa. Hållbarhet är avgörande i varje beslut vi tar. Steg för steg förbättrar vi vår egen verksamhet och gör det enklare för andra att göra mer hållbara val. Fram till 2030 kommer vi att fokusera på tre områden som bidrar till de globala utvecklingsmålen.

Fokusområden

Colourful dish
Fokusområde 1
Hälsa och välmående för både människa och planet.
 • Mål
  70 % av vår nettoomsättning ska komma från produkter och tjänster som främjar människors och planetens hälsa och välbefinnande.

 • Steg som tagits nyligen
  Produkterna i vår portfölj är nästan 100 % växtbaserade.

Roasted coffee beans
Fokusområde 2
Rättvist och inkluderande sätt att arbeta.
 • Mål
  100 % av råvarorna från högriskområden kommer från hållbara källor som verifierats av externa parter.

 • Steg som tagits nyligen
  Allt vårt kaffe kommer från verifierade hållbara källor.

Logs of wood
Fokusområde 3
Klimatåtgärder och cirkulär ekonomi.
 • Mål
  80 % mindre växthusgasutsläpp från egen verksamhet och 50 % mindre växthusgasutsläpp i vår värdekedja. Alla våra förpackningar ska vara återvinningsbara och tillverkade av förnybara eller återvunna material.

 • Steg som tagits nyligen
  Koldioxidneutrala kafferosterier i Vuosaari och Porvoo.

 • 6 av våra fabriker (UK, Sverige och Finland) är neutrala avseende växthusgasutsläpp och vi arbetar för att samtliga 10 Paulig-fabriker ska nå målet 2023.