Fresh cardamom

Mūsu atbildība un mērķi

Tā kā mēs esam starptautisks pārtikas un dzērienu nozares uzņēmums, mēs nesam lielu atbildību par klimatu un veselību. Ilgtspēja ir noteicošais faktors ikkatrā mūsu pieņemtajā lēmumā. Pamazām mēs uzlabojam savu darbību un palīdzam citiem rast uz ilgtspēju orientētas izvēles. Līdz 2030. gadam mūsu prioritāte ir tālāk norādītās jomas, kas atbilst globālajiem mērķiem.

Prioritārās jomas

Colourful dish
Prioritārā joma Nr. 1
Cilvēku un planētas veselība un labklājība.
 • Mērķis
  70% no mūsu neto pārdošanas apjoma veido produkti un pakalpojumi, kas nodrošina cilvēku un planētas veselību un labklājību.

 • Jaunākais ieviesums
  Mūsu produktu klāstā iekļautie produkti gandrīz pilnībā ir veidoti uz augu bāzes.

Roasted coffee beans
Prioritārā joma Nr. 2
Taisnīgs un iekļaujošs darba modelis.
 • Mērķis
  Visas izejvielas, kas ir importētas no augsta riska valstīm, nāk no ilgtspējīgiem piegādātājiem, kurus mūsu ārējie partneri ir pārbaudījuši.

 • Jaunākais ieviesums
  Visa mūsu kafija nāk no pārbaudītiem, ilgtspējīgiem piegādātājiem.

Logs of wood
Prioritārā joma Nr. 3
Darbība klimata jomā un aprites ekonomika
 • Mērķis
  Par 80% samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju, kas radusies mūsu darbības rezultātā, un par 50% to samazināt mūsu vērtības ķēdē. Visiem mūsu iepakojumiem jābūt pārstrādājamiem un izgatavotiem no atjaunojamiem vai pārstrādātiem materiāliem.

 • Jaunākais ieviesums
  Grauzdētavas Vuosaari un Porvoo, kurām ir neitrāla oglekļa emisijas bilance.